ปวดข้อเข่าไม่ใช่เรื่องตลก วิธีดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง

เตรียมข้อเข่าให้พร้อมป้องกันข้อเข่าเสื่อมตอนโต

การดูแลข้อเข่าควรเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เพราะข้อเข่าเป็นอวัยวะที่ได้ใช้บ่อย เมื่ออายุมากขึ้นและระยะเวลาการใช้งานข้อเข่ามากขึ้น โอกาสที่จะเกิดปัญหากับข้อเข่าก็มากขึ้น โดยข้อเข่าที่ดีจะต้องเป็นข้อเข่าที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ สามารถนั่งนาน ๆ ได้โดยไม่โดนเหน็บกิน รวมไปถึงไม่มีเสียงกระดูกลั่นเมื่อนั่งหรือยืน คนที่ฝันอยากจะมีข้อเข่าที่แข็งแรงจึงควรปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

การดูแลข้อเข่าให้เหมาะสม

การดูแลข้อเข่าวัยเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่กระดูกยังคงแข็งแรงและซ่อมแซมตัวเองได้ไว วันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักมักจะประสานเองได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูแลข้อเข่าตัวองได้ดังนี้

  • กายบริหารท่าที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้เข่า
  • ใส่สนับเข่าหากจำเป็นต้องวิ่งเล่นในที่ที่อาจเจออุบัติเหตุล้มรุนแรง
  • งดการใช้เข่ามากเกินไป
  • รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูก เช่น แคลเซียม

การดูแลข้อเข่าวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเล่นกีฬาผาดโผน การเคลื่อนไหวของร่างกายมากโดยเฉพาะข้อเข่า ทำให้อาจเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายและบางอาการบาดเจ็บส่งผลถึงร่างกายในอนาคตได้

  • ออกกำลังกายกีฬาที่ช่วยยืดหยุ่นการใช้เข่า
  • ระมัดระวังอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมเป็นประจำ
  • ไม่ละเลยหากพบอาการปวดข้อเข่า

การดูแลข้อเข่ายามแก่

ยามแก่ตัวลง ปัญหาข้อเข่ามักจะกลับมารบเร้าจนต้องหาวิธีจัดการ การดูแลข้อเข่าในช่วงวัยผู้สูงอายุจึงเป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ได้รับ

  • พบแพทย์ทันทีเมื่อรู้สึกปวดข้อเข่า
  • รับประทานอาหารเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูก

เรื่องข้อเข่าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ อาการปวดข้อเข่าสามารถพัฒนาไปเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากมาย การรู้จักดูแลข้อเข่าตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงช่วยลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับข้อเข่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *