Day: December 15, 2021

ปวดข้อเข่าไม่ใช่เรื่องตลก วิธีดูแลข้อเข่าให้แข็งแรงปวดข้อเข่าไม่ใช่เรื่องตลก วิธีดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง

เตรียมข้อเข่าให้พร้อมป้องกันข้อเข่าเสื่อมตอนโต การดูแลข้อเข่าควรเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เพราะข้อเข่าเป็นอวัยวะที่ได้ใช้บ่อย เมื่ออายุมากขึ้นและระยะเวลาการใช้งานข้อเข่ามากขึ้น โอกาสที่จะเกิดปัญหากับข้อเข่าก็มากขึ้น โดยข้อเข่าที่ดีจะต้องเป็นข้อเข่าที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ สามารถนั่งนาน ๆ ได้โดยไม่โดนเหน็บกิน รวมไปถึงไม่มีเสียงกระดูกลั่นเมื่อนั่งหรือยืน คนที่ฝันอยากจะมีข้อเข่าที่แข็งแรงจึงควรปฏิบัติตามวิธีการดังนี้ การดูแลข้อเข่าวัยเด็ก วัยเด็กเป็นวัยที่กระดูกยังคงแข็งแรงและซ่อมแซมตัวเองได้ไว วันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักมักจะประสานเองได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูแลข้อเข่าตัวองได้ดังนี้ กายบริหารท่าที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้เข่า ใส่สนับเข่าหากจำเป็นต้องวิ่งเล่นในที่ที่อาจเจออุบัติเหตุล้มรุนแรง งดการใช้เข่ามากเกินไป รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูก เช่น แคลเซียม การดูแลข้อเข่าวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเล่นกีฬาผาดโผน การเคลื่อนไหวของร่างกายมากโดยเฉพาะข้อเข่า ทำให้อาจเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายและบางอาการบาดเจ็บส่งผลถึงร่างกายในอนาคตได้ ออกกำลังกายกีฬาที่ช่วยยืดหยุ่นการใช้เข่า ระมัดระวังอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมเป็นประจำ